Порядок реєстрації місця проживання дітей

Порядок реєстрації місця проживання дітей

Батьки новонародженої дитини зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини у десятиденний термін.

Якщо дитина не досягла 16-річного віку, для реєстрації місця проживання подається свідоцтво про народження. Діти віком від 15 до 18 років подають заяву про реєстрацію місця проживання особисто.

Відповідно до положень статей 141 та 160 Сімейного кодексу України місце проживання неповнолітньої дитини реєструється за місцем проживання одного з батьків, за згодою обох батьків, які мають рівні права та обов’язки щодо дитини.

Виходячи з викладеного, батьки неповнолітньої дитини, як її законні представники, зобов’язані подати до органів внутрішніх справ заяву про реєстрацію місця проживання новонародженої дитини у десятиденний строк після державної реєстрації факту народження дитини (одержання свідоцтва про народження).

Ст. 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено, що проживання без реєстрації місця проживання тягне за собою попередження або накладання штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 грн.).

Відповідно до ст. 199 Кодексу України про адміністративні правопорушення допущення громадянами у займаних ними жилих приміщеннях проживання осіб без реєстрації місця проживання тягне за собою попередження або накладання штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 грн.).

При виявленні адміністративного правопорушення складається протокол у двох примірниках, один з яких залишається у правопорушника. Розглядає та приймає рішення за протоколом, складеним за ст.ст. 197, 199 КУпАП, начальник або заступник начальника територіального органу внутрішніх справ.